Програмування

Техніка програмування мовою Сі


Проценко, В. С.
Техніка програмування мовою Сі : навч. посіб. / В. С. Проценко, П. Й. Чаленко, А. Б. Ставровський. - К. : Либідь, 1993. - 224 с.

У навчальному посібнику викладені основні засоби та методи конструювання ефективних програм сучасною мовою програмування Сі, широке застосовною в персональних ЕОМ. Подані найбільш важливі структурі даних і показано, за яких умов їхнє використання доцільне. Наведені методи зберігання, алгоритми обробки і програми таких структур: лінійних списків, матриць та багатовимірних масивів, дерев, графів, файлів. Викладені найпоширеніші методи проектування програм: сортування, рекурсії, ношук в лінійних списках. Вони використані при розробці програми-інтераретатора досить складної універсальної мови програмування SPL. Для студентів вузів, що навчаються за спеціальностями "Приклади" математика" та "Програмне забезпечення обчислювальної техніки і автоматизованих систем".

Надежность и проектирование системКапур, К.
Надежность и проектирование систем / К. Капур, Л. Ламберсон ; пер.с англ. - М. : Мир, 1980. - 604 с.

В книге рассматривается широкий круг вопросов, связанных с анализом и синтезом надежных систем различного технического назначения. Такой анализ и синтез осуществляются на всех этапах создания системы — от проектирования и производства до испытаний и эксплуатации. Большое внимание уделено вероятностным оценкам безопасности при воздействии случайных нагрузок на изделия со случайными прочностными характеристиками. Книга предназначена для специалистов, занимающихся разработкой радиоэлектронной и электромеханической аппаратуры. Может служить пособием для студентов старших курсов технических вузов.

Стиснення данихЄвчук, О. В.
Стиснення даних : конспект лекцій / О. В. Євчук. - Івано-Франківськ : Факел, 2007. - 78 с.

Конспект лекцій містить основний матеріал, необхідний для вивчення дисципліни “Стиснення даних”. Розроблений у відповідності з робочою програмою навчальної дисципліни та навчальним планом підготовки фахівців за спеціальністю “Системи управління та автоматики”. Може бути використаний студентами денної та заочної форми навчання.

MAPLE 7Дьяконов, В. П.
MAPLE 7 : учебный курс / В. П. Дьяконов. - С.Пб. : Питер, 2002. - 672 с.

Обширный учебный курс по новейшей учебной версии одной из самых популярных систем компьютерной алгебры - Maple 7.

MATLAB 6.5 SP1/7+Simulink 5/6Дьяконов, В. П.
MATLAB 6.5 SP1/7+Simulink 5/6 : основы применения / В. П. Дьяконов. - М. : СОЛОН-Прес, 2005. - 800 с. : ил.

Первый том трехтомной справочной монографии впервые описывает две новейшие версии мощной матричной системы MATLAB (6.5 Service Pack 1/7.0) и его главного расширения Simulink (версии 5,6), выполняющего блочное ситуационное моделирование.

Сторінки