Комп’ютерні технології

Організація баз даних та знань


Пасічник В. В.
Організація баз даних та знань : підручник. / В. В. Пасічник, В. А. Резніченко. - К. : Видавнича група BHV, 2006. - 384 с. : іл.

У підручнику детально і ґрунтовно викладено основи класичної та сучасної теорії, а також важливі практичні аспекти організації баз даних та знань. Докладно розглянуто реляційну модель даних, реляційну алгебру Кодда, реляційне числення та теорію проектування баз даних. Значну увагу приділено мові SQL, а також методиці побудови різнотипних запитів.

Методы сжатия данных. Устройство архиваторов, сжатие изображений и видеоМетоды сжатия данных. Устройство архиваторов, сжатие изображений и видео / Д. Ватолин, А. Ратушняк, М. Смирнов, В. Юкин. - М. : ДИАЛОГ-МИФИ, 2003. - 384 с.

В книге описаны основные классические и современные методы сжатия : методом Хаффмана, арифметическое кодирование и т.д.

MATLAB в инженерных и научных расчетахMATLAB в инженерных и научных расчетах / А. Ф. Дащенко, В. Х. Кириллов, Л. В. Коломиец, Л. Ф. Оробей. - Одесса : "Астропринт", 2003. - 216 с.

Монография посвящена иллюстрации возможностей одной из самых эффективных систем компьютерной математики MATLAB в решении ряда научных и инженерных проблем.

Секреты работы в Windows, Word, Excel


Маккормик, Д.
Секреты работы в Windows, Word, Excel. : полное руководство для начинающих. / Д. Маккормик ; пер.с англ.Тимонина И. - Х. : Книжный клуб "Клуб семейного досуга", 2008. - 240 с. : ил.

В этом самоучителе вы найдете все, что нужно, чтобы начать работать на ПК. Вы научитесь запускать машину и наботать на ней, узнаете как работать в Интернете и использовать популярные компьютерные программы.

Алгоритмізація і програмування мовою GW-BASIСКукурудз, С. Ф.
Алгоритмізація і програмування мовою GW-BASIС : навч. посіб. / С. Ф. Кукурудз. - К. : НМК ВО, 1992. - 191 с.

Посібник написаний на базі навчальної програми УМУ-16/1574 курсу "Обчислювальна техніка і програмування" для студентів технологічних спеціальностей з врахуванням багаторічного досвіду викладання алгоритмізації і програмування мовою GW-BASIC в Івано-Франківському інституті нафти і газу.

Інформатика. Комп'ютерна техніка. Комп'ютерні технології.Інформатика. Комп'ютерна техніка. Комп'ютерні технології. : підруч. / В. А. Баженов, П. П. Лізунов, А. С. Резников [та ін.]. - 2-ге вид. - К. : Каравела, 2007. - 640 с. : іл.

Підручник містить основи концепції та методів інформатики, які реалізовані в сучасному апаратному та програмному забезпеченні комп'ютерів. Розглянуто роботу операційних систем Windows XP та Linux. В доступній формі описано принципи роботи з програмами сімейства Microsoft Office: Word, Excel, Access, PowerPoint. Описано роботу з програмами оптичного розпізнавання, перекладу та перевірки правопису тексту. Окремий розділ присвячено питанням комп'ютерної графіки. Значну увагу приділено програмуванню в середовищі Object Pascal. Також розглянуто основи мережних технологій, роботу в глобальній мережі Internet та створення Web-сторінок. Проаналізовано перспективи розвитку інформаційних технологій.