Технічне креслення

Проектна графікаПроектна графіка : навч. посіб. / Т. М. Клименюк, Н. А. Консулова, М. В. Бевз, Х. І. Ковальчук. - Львів : Львівська політехніка, 2009. - 220 с. : іл.

До навчального посібника з проектної графіки ввійшов матеріал, який охоплює три розділи навчальної програми: оформлення креслення, класичні архітектурні форми та архітектурна авторська графіка.
Завдання супроводжуються теоретичним матеріалом і методичними вказівками для виконання їх студентами базового напряму 6.1201 "Архітектура".

Оформлення конструкторської документації


Ванін, В. В.
Оформлення конструкторської документації : навч. посіб. / В. В. Ванін, А. В. Бліок, Г. О. Гнітецька. - 3-е вид. - К. : Каравела, 2004. - 160с.

Розглянуто основні правила оформлення конструкторської документації відповідно до вимог стандартів. Посібник міститьнеобхідні відомості для оформлення робочих креслень деталей, креслень складальних одиниць та текстових одиниць.