Про бібліотеку

Науково-технічна бібліотека Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу (єдиного в Україні вищого навчального закладу нафтогазового профілю) – одна з найбільших вузівських бібліотек України.

Роки існування бібліотеки – це роки систематичної натхненної роботи з формування, оновлення, актуалізації книжкового фонду та його ефективного використання, покращення бібліотечно-інформаційного обслуговування користувачів, запровадження новітніх інформаційних технологій.
Разом з університетом бібліотека стрімко розвивається й оновлюється. Позитивно вплинули на її розвиток поява нових спеціальностей, збільшення набору студентів, наявність платної форми навчання. Розширюється інформаційна база, змінюється тематика комплектування відповідно до потреб навчального процесу, зростає книжковий фонд.

Бібліотека має п’ять підрозділів: обслуговування користувачів, комплектування та обробки літератури, довідково-бібліографічний відділ, книгозберігання, інформаційних технологій. До послуг користувачів – 8 читальних залів, 5 абонементів та 2 пункти видачі літератури при навчально-консультаційних пунктах ІФНТУНГу.

Протягом року бібліотека обслуговує 27 тис. користувачів, яким видається понад 750 тис. друкованих видань, відвідування становить 365 тис.

Бібліотечний фонд становить понад 1 млн. 230 тис. примірників різних видань, комплектування якого здійснюється при безпосередній співпраці з викладачами університету.
Цінним надбанням бібліотеки є фонд рідкісних видань, який складає понад 2800 примірників. Фонд складається з різних типів та видів вітчизняних та чужоземних видань, надрукованих з найдавніших років до 1950р. включно.

Для оперативного та змістовного забезпечення користувачів необхідною інформацією у читальних залах експонуються розгорнуті постійно діючі книжкові виставки, на абонементі художньої літератури щомісячно ведеться літературний календар.

Організовуються літературні та тематичні вечори, зустрічі за круглим столом, години духовності. Активно функціонує клуб за інтересами «Діалог», створений на базі науково-технічної бібліотеки в 2010 році. В рамках клубу проводяться різноманітні заходи: презентації, зустрічі з цікавими людьми, диспути, бесіди-діалоги та ін.

Велика увага приділяється організації та веденню довідково-бібліографічної роботи: формуванню інформаційної культури студентів та аспірантів, складанню бібліографічних покажчиків, бібліотечно-інформаційному забезпеченню самостійної роботи студентів.Організовуються дні кафедр, дні інформації, місячники студентів-першокурсників, дипломників, дні аспірантів.
Щомісячно виходить з друку інфоБюлетень "Вища освіта" та щоквартальний бюлетень нових надходжень до бібліотеки.

В бібліотеці впроваджена автоматизована бібліотечно-інформаційна система (АБІС) “УФД/Бібліотека”, створена на базі сучасних технологій і стандартів обробки інформації. Програма забезпечує автоматизацію всіх процесів роботи бібліотеки.