Будівництво

Основи реконструкції будівель і спорудОснови реконструкції будівель і споруд : навч. посіб. / І. Г. Іваник, С. І. Віхоть, Р. С. Пожар [та ін.] ; Іваник І.Г., ред. - Л. : Львівська політехніка, 2010. - 276 с.

Висвітлені питання обстеження, реконструкції будівель та споруд і посилення їх конструктивних елементів, розглянуто практичні підходи до реконструкції, забудови будівель різного призначення, що враховують технічний стан, а також результати оцінки техніко-економічної доцільності їх перебудови. Наведено рекомендації з вибору підсилення конструктивних елементів як надземної, так і підземної частин будівель. Висвітлений матеріал грунтується на нормативних та методичних документах і відображає досвід ремонту та реконструкції будівель, нагромаджений в проектних та підрядних організаціях.

Загальний курс слюсарної справи


Макієнко М. І.
Загальний курс слюсарної справи. : Підручник. / М. І. Макієнко. - К. : Вища школа, 1994. - 311 с.

Описано обладнання, інструменти і пристрої, прийоми виконання слюсарних операцій. Дано відомості про види, причини винекнення, і способи запобігання браку, організацію робочого місця, безпеку роботи і протипожежні заходи.