Гірнича справа

Основи гірничого виробництва


Возний, В. Р. Основи гірничого виробництва : метод. вказівки до самостійної роботи / В. Р. Возний, Я. М. Фем'як. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2003. - 46 с.

Методичні вказівки призначенні для поглиблення теоретичних знань студентам заочної форми навчання основних розділів курсу і набуття практичних навичок у виконанні розрахунків, які проводяться в гірничому виробництві.