Дизайн

Основи композиції (геометричні аспекти художнього формотворення)


Михайленко, В. Є.
Основи композиції (геометричні аспекти художнього формотворення) : навч. посіб. / В. Є. Михайленко, М. І. Яковлєв. - К. : Каравела, 2004. - 304 с. : іл. - 302.

У пропонованому навчальному посібнику для майбутніх дизайнерів та фахівціів у галузі образотворчого мистецтва зроблено наголос на зображальному або геометричному аспекті композиції.