Математика

Вища математика


Овчинников, П. П.
Вища математика : підручник у 2-х частинах. Ч. 2 : Диференціальні рівняння, операційне числення, ряди та їх застосування, стійкість за Ляпуновим, рівняння математичної фізики, оптимізація і керування, теорія ймовірностей, числові методи. / П. П. Овчинников, В. М. Михайленко. - 3-е вид., випр. - К. : Техніка, 2004. - 792с. : іл.

Викладено основні розділи вищої математики. Особливістю підручника є компактність викладу матеріалу, що досягається паралельним висвітленням окремих питань. Узагальнено досвід застосування дидактичних методів і прийомів з метою активізації розумової діяльності студентів. Теоретичний матеріал ілюструють приклади і вправи.Для студентів вищих технічних навчальних закладів.

Вища математика


Овчинников, П. П.
Вища математика : підручник у 2-х частинах. Ч. 1 : Лінійна і векторна алгебра.Аналітична геометрія.Вступ до математичного аналізу.Диференціальне і інтегральне числення / П. П. Овчинников, Ф. П. Яремчук, В. М. Михайленко. - 3-е вид., випр. - К. : Техніка, 2003. - 600с.

Розглянуто розділи вищої математики, що входять до програми перших курсів вищих технічних навчальних закладів - лінійна алгебра, аналітична геометрія, вступ до математичного аналізу, диференціальне та інтегральне числення. Використано метод паралельного викладу, тобто наводяться одночасно окремі і загальні поняття. Теоретичний матеріал ілюструється великою кількістю прикладів і вправ для самостійної роботи.

Збірник завдань для розрахункових робіт з вищої математикиЗбірник завдань для розрахункових робіт з вищої математики : навч. посіб. / С. І. Гургула, В. М. Мойсишин, С. С. Гулька [та ін.]. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 451 с.

Збірник завдань адресовано студентам технічних та економічних спеціальностей вишів, робочі навчальні плани яких передбачають виконання розрахункових робіт. Книга містить 7000 питань і вправ, зміст яких повністю відповідає типовій програмі з вищої математики. У межах кожного з 13 розділів книги виокремлено теоретичні питання і практичні вправи у 30 варіантах, що дозволяє кожному студенту навчальної групи запропонувати індивідуальне завдання

Вища математикаДубовик, В. П.
Вища математика : навч. посіб. / В. П. Дубовик, І. І. Юрик. - К. : А.С.К., 2006. - 648 с. : іл.

У посібнику розглянуто питання з таких розділів вищої математики, як векторна алгебра й аналітична геометрія, диференціальне й інтегральне числення, функції багатьох змінних, диференціальні рівняння, ряди; кратні, криволінійні та поверхневі інтеграли.