Геодезія

ГеодезіяГеодезія : підруч. Ч. 1 / Могильний С.Г., Войтенко С.П., ред.. - Чернігів : Чернігівські обереги, 2002. - 408с.

Підручник містить навчальний матеріал з курсу "Геодезія", що вивчають студенти першого курсу геодезичних спеціальностей вузів. Головна увага спрямована на засвоєння студентами принципів організації геодезичних робіт, методів вирішення задач за допомогою топографічної карти, приладів і методів кутових і лінійних вимірювань технічної точності.

Інженерна геодезія


Войтенко, С. П. Інженерна геодезія : підручник / С. П. Войтенко - 2-ге. вид. виправл. і доповн. -К. Знання, 2012. - 574 с.

Висвітлено основні теоретичні та практичні положення з інженерної геодезії при вишукуваннях, проектуванні, зведенні та експлуатації будинків і споруд.