Фізика

Загальний курс фізики


Кучерук, І. М.
Загальний курс фізики. У трьох томах : навч. посіб. Т. 3 : Оптика. Квантова фізика / І. М. Кучерук, І. Т. Горбачук. - 2-ге вид., випр. - К. : Техніка, 2006. - 518 с.

У навчальному посібнику систематично викладено основи оптики та квантової фізики. Головну увагу приділено розкриттю фізичного змісту і сучасного розуміння основних законів і понять оптики та квантової фізики.Для студентів технічних і педагогічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

Загальний курс фізики


Кучерук, І. М.
Загальний курс фізики. У трьох томах : навч. посіб. Т. 2 : Електрика і магнетизм / І. М. Кучерук, І. Т. Горбачук, П. П. Луцик. - 2-ге вид., випр. - К. : Техніка, 2006. - 452 с.

У навчальному посібнику головну увагу приділено розкриттю фізичного змісту і сучасному розумінню основних законів, принципів і понять електричних та магнітних явиш, поясненню їх єдності та відносності проявів. Самі закони формулюються у вигляді кількісних співвідношень між величинами, встановленими дослідно. Достатню увагу приділено вивченню електричних і магнітних властивостей речовини та технічному використанню електромагнетизму. Для студентів технічних і педагогічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

Загальний курс фізики


Кучерук, І. М.
Загальний курс фізики. У трьох томах : навч. посіб. Т. 1 : Механіка. Молекулярна фізика і термодинаміка / І. М. Кучерук, І. Т. Горбачук, П. П. Луцик. - 2-ге вид., випр. - К. : Техніка, 2006. - 532 с.

У навчальному посібнику систематично викладено фізичні основи механіки і молекулярної фізики. Головну увагу приділено розкриттю фізичного змісту, сучасного розуміння основних законів і понять механіки та молекулярної фізики, обгрунтуванню фундаментальних теорій і встановленню меж їх застосованості.

Сборник задач по общему курсу физики.


Волькенштейн, В. С. Сборник задач по общему курсу физики. : учеб. пособ. / В. С. Волькенштейн. - 11-е изд., перераб. - М. : Наука, 1985. - 381с.

Книга представляет собой систематический сборник задач по общему курсу физики. Каждый раздел начинаеться с легких задач и заканчиваеться более трудными. Наиболее типичные задачи решены подробно, с методическими указаниями.

Курс фізики. У 3 книгах: навч.посіб. Кн. 3


Бушок, Г. Ф. Курс фізики. У 3 книгах: навч.посіб. Кн. 3 Оптика. Фізика атома та атомного ядра. /Г.Ф. Бушок, Є.Ф. Вегнер — К.: Вища шк., 2003. — 311 с: іл.

Містить систематизований виклад програмного матеріалу з оптики, фізики атома та атомного ядра. Значну увагу приділено розкриттю логічної структури фізики як науки, висвітленню її зв'язку з іншими природничими науками, математикою, технікою. Короткі історичні довідки про різні здобутки наукового пізнання сприяють більш повному уявленню про розвиток фізики. Для студентів фізико-математичних факультетів вищих педагогічних навчальних закладів.

Курс фізики. У 3 книгах: навч.посіб. Кн. 2


Бушок, Г. Ф. Курс фізики. У 3 книгах: навч.посіб. Кн. 2 Електрика і магнетизм. /Г.Ф. Бушок, Є.Ф. Вегнер — К.: Вища шк., 2003. — 278 с: іл.

Систематизовано викладено програмний матеріал з електрики і магнетизму. Значну увагу приділено розкриттю логічної структури фізики як науки, висвітленню її зв'язку з іншими природничими на¬уками, математикою, технікою. Короткі історичні довідки про різні здобутки наукового пізнання сприяють більш повному уявленню про розвиток фізики. Для студентів фізико-математичних факультетів вищих педагогічних навчальних закладів.

Сторінки