Безпека життєдіяльності

Безпека життєдіяльностіЖелібо, Є. П.
Безпека життєдіяльності : навч. посіб. / Є. П. Желібо, Н. М. Заверуха, В. В. Зацарний. - 6-те вид. - К. : Каравела, 2010. - 344 с.

У посібнику розглядаються основи безпеки життєдіяльності як комплекс взаємозв'язків у системі "людина - життєве середовище" різного рівня. Значна увага приділена людині, її фізіологічним та психологічним особливостям, медико-біологічним та соціальним проблемам здоров'я. Висвітлюються основні аспекти взаємодії в системі "людина - життєве середовище", джерела небезпеки та породжені ними фактори, що призводять до порушення життєдіяльності людей у повсякденних умовах виробництва й побуту та спричиняють надзвичайні ситуації.