Біологія

Основи сучасної екологіїКорсак, К. В.
Основи сучасної екології. : навч. посіб. / К. В. Корсак, О. В. Плахотнік. - 4-те вид., перераб. і доп. - К. : МАУП, 2004. - 340 с.

У пропонованому посібнику стисло, послідовно і нестандартно розглянуто особливості сучасної стадії еволюції людства, доведено необхідність переходу до нових засад життєзабезпечення людства, викладено основи сучасних уявлень про цілі та методи екології, її найголовніші теоретичні положення і закони, локальні та глобальні проблеми, які вона покликана вирішити з метою забезпечення виживання людства та його стійкого розвитку. Розглянуто причини екологічних негараздів в Україні та можливості їх подолання.