Бібліотечна, бібліографічна і науково-інформаційна діяльність

Загальне документознавство


Палеха Ю.І.
Загальне документознавство : навч. посіб. / Ю. І. Палеха, Н. О. Леміш. - 2-ге вид., доп. і перероб. - К. : Ліра-К, 2009. - 434 с. : іл.

Документознавство як синергетична наукова й навчальна дисципліна з'явилась у нас на широкому багатоаспектному діалозі документознавчих дисциплін й ґрунтується на широкому розумінні феномену документа та документно-інформаційної діяльності.

Бібліографознавство


Ломачинська, І. М.
Бібліографознавство. : навч. посіб. для дистанційного навчання. / І. М. Ломачинська. - К. : Університет "Україна", 2004. - 300 с.

Навчальний посібник створений з урахуванням досвіду щодо подібних видань і власного досвіду авторки. Теоретичний матеріал поданий за модульним принципом організації навчального процесу. Посібник містить основні поняття, запитання для самоконтролю, контрольні тести-тренінги, перелік джерел літератури. На великій кількості прикладів розкривається методика виконання бібліографічних описів, індексування, анотування, реферування та складання оглядів документів. Розрахований на студентів, викладачів, консультантів університету і може використовуватись не тільки для дистанційної, а й для інших форм навчання.

Документоведение


Кушнаренко, Н. Н.
Документоведение : учебник / Н. Н. Кушнаренко. - 8-е изд., стереот. - К. : Знання, 2008. - 459 с.

Структура и содержание учебника соответствуют программе курса «Документоведение» для высших учебных заведений. Это единственный в Украине учебник, в котором весь комплекс теоретических, методических и организационно-практических проблем рассмотрен как единое целое. Раскрыты принципы классификации документов, специфика документов на традиционных и новейших материальных носителях, особенности функционирования документно-коммуникационной системы.Учебник содержит контрольные вопросы и практические задания, необходимые схемы, рисунки и таблицы. Для студентов высших учебных заведений, преподавателей, специалистов сферы документной коммуникации, руководителей предприятий и организаций, широкого круга читателей.

Документознавча термінологіяКомова, М. В.
Документознавча термінологія. : навч. посіб. / М. В. Комова. - Львів : Львівська політехніка, 2003. - 168 с.

У навчальному посібнику висвітлено основні етапи розвитку документознавчої термінології, описано притаманні їй лексико-семантичні процеси та словотвірну структуру найпоширеніших груп термінів. Книга адресована студентам, викладачам вищих навчальних закладів, фахівцям сфери документної комунікацїї.

Библиотечно-библиографическая классификация. Вып.2


Библиотечно-библиографическая классификация. Средние таблицы : практическое пособие. Вып. 2. : 65/68 У/Ц Экономика. Экономические науки. Политика. Политология. Право. Юридические науки. Военное дело. Военная наука. - М. : Либерия-Бибинформ, 2005. - 560 с.

Библиотечно-библиографическая классификация. Вып.1


Библиотечно-библиографическая классификация. Средние таблицы : практическое пособие. Вып.1 : 60/63 С/Т Социальные науки в целом. Обществознание. История. Исторические науки. - М. : Либерия, 2001. - 320 с.