Освіта

Мистецтво бути викладачемМистецтво бути викладачем. : практ. посіб. / Сидоренко О., ред. ; пер.з англ. - К. : НМЦ "Концорціум із удоск. менеджмент-освіти в Україні., 2003. - 144 с.

Запропоновано практичні поради до будь-якої ситуації, з якою може зіткнутися викладач-початківець: від підготовки навчального плану до управління динамікою викладання в аудиторії; описано, як краще підготуватися до першого заняття, як проводити дискусію, читати ефективно лекцію, керувати дослідницькою роботою студентів, розробляти екзаменаційні запитання та виставляти оцінки.

Инженерная педагогика


Малыгин, Е. Н.
Инженерная педагогика : учеб. пособ. Ч.2 / Е. Н. Малыгин, Т. А. Фролова, М. С. Иванова. - Тамбов : Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2005. - 80 c.

Рассмотрены вопросы методологии и теории педагогики, конкретные технологии подготовки специалистов-инженеров. Предложены тесты для оценки личных качеств тестируемых, способности к педагогической деятельности, публичным выступлениям, поведения в конфликтных ситуациях.
Предназначено для студентов вузов, обучающихся по непедагогическим специальностям.