Культура. Культорологія

Історія культури України


Бокань, В. А. Історія культури України : навч. посіб. / В. А. Бокань, Л. Польовий. - 2-е вид., допов. - К. : МАУП, 2001. - 256 с.

Пропонований посібник розкриває історичний процес розвитку історії культури України, її народу, розглядає найбільш значні набутки, які увійшли до кращих надбань і досягнень слов'янських націй та цивілізованого світу. Історичний огляд культурних процесів дає змогу прослідкувати розвиток культури України від давніх часів до сьогодення. Для студентів коледжу, бакалаврату МАУП, а також усіх, хто цікавиться іс-і торією культури України.