Документознавча термінологія


Комова, М. В.
Документознавча термінологія. : навч. посіб. / М. В. Комова. - Львів : Львівська політехніка, 2003. - 168 с.

У навчальному посібнику висвітлено основні етапи розвитку документознавчої термінології, описано притаманні їй лексико-семантичні процеси та словотвірну структуру найпоширеніших груп термінів. Книга адресована студентам, викладачам вищих навчальних закладів, фахівцям сфери документної комунікацїї.

Читати online