Англійська мова

Англо-український тлумачний словник з обчислювальної техніки, Інтернету і програмування


Пройдаков, Е. М.
Англо-український тлумачний словник з обчислювальної техніки, Інтернету і програмування / Е. М. Пройдаков, Л. А. Теплицький. - Видання друге, доповнене і доопрацьоване. - К. : Видавничий дім "СофтПрес", 2006. - 824 с.

Граматика сучасної англійської мови


Верба, Л. Г.
Граматика сучасної англійської мови : довідник / Л. Г. Верба, Г. В. Верба. - К. : Логос-М, 2010. - 352 с.

У довіднику висвітлюються основні граматичні явища сучасної англійської мови, які потрібно засвоїти для ведення бесіди і розуміння тестів англійською мовою. Теоретичний матеріал закріплюється розширеною системою вправ. Довідник призначено для школярів, студентів, всіх хто вивчає англійську мову.

Граматика англійської мови. Збірник вправ

Барановська, Т. В. Граматика англійської мови. Збірник вправ = Exercises in english grammar : навч. посіб. / Т. В. Барановська. - вид. друге, випр. та доп. - К. : Логос-М, 2010. - 384 с.

Навчальний посібник "Граматика англійської мови" (Збірник вправ) створено автором відповідно до вимог чинної програми з іноземних мов, затвердженої Міністерством науки і освіти України в серпні 2001 року.Він містить вправи з усіх основних розділів граматики англійської мови, англо-український і українсько-англійський словники.Граматичний матеріал подано гранично стисло безпосередньо перед відповідними численними вправами, самостійне і аудиторне виконання яких гарантує його якісне засвоєння.

Английскиий язык для бизнесмена


Антонов, О. И.
Английскиий язык для бизнесмена / О. И. Антонов ; Антонов О.И., сост. - 2-е изд. - М. : Информпечать, 1991. - 112 с.

Данное учебное пособие предназначено для широкого круга читателей, которым необходимо овладеть навыками делового общения на английском языке. Данное учебное пособие может быть рекомендовано как для групповых занятий под руководством преподавателя, так и в качестве самоучителя.

Английский язык для машиностроительных специальностей вузов

Английский язык для машиностроительных специальностей вузов : учебник / В. Н. Бгашев, Е. Ю. Долматовская, Г. А. Ручкина, Р. Н. Швыйковская. - М : Высшая школа, 1990. - 416 с.

Учебник комплексный и рассчитан на I—II этапы обучения. Он включает коррективный курс, 8 основных тематических разделов, построенных по единому принципу, материал для самостоятельных занятий, лабораторные работы с использованием ТСО. Грамматический материал систематизирован и представлен в таблицах. В учебнике содержится много схем и рисунков.

Історія основної іноземної мови


Тимофєєва, І. С. Історія основної іноземної мови : конспект лекцій / І. С. Тимофєєва. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 51 с.

Конспект лекцій розроблено на основі робочої програми курсу “Історія основної іноземної мови”. Конспект лекцій охоплює всі теми з дисципліни “Історія основної іноземної мови” та супроводжується переліком рекомендованих джерел з метою допомогти студентам опанувати матеріал. Призначено для підготовки студентів II курсу спеціальності “Переклад” напряму підготовки 6.020303 “Філологія”.