Туризм

Туристичне краєзнавство


Петранівський, В. Л.
Туристичне краєзнавство : навч. посіб. / В. Л. Петранівський, М. Й. Рутинський ; Заставний Ф.Д., ред. - 2-ге вид., випр. - К. : Знання, 2008. - 575 с. : іл.

У навчальному посібнику обґрунтовано концепційно-теоретичні засади туристичного краєзнавства України. Послідовно розкриваються об'єкт-предметна сутність наукової дисципліни, теоретичні основи та методологічний арсенал краєзнавчих досліджень. Крізь призму краєзнавчого аналізу охарактеризовано національний рекреаційно-туристичний потенціал.

Рекреаційні зони і курортологіяДолгопола, Г. Е.
Рекреаційні зони і курортологія : конспект лекцій / Г. Е. Долгопола. - Івано-Франківськ : Факел, 2000. - 26 с.

Метою вивчення дисципліии"Рекреаційні зони і курортологія" є надання студентам теоретичних і практичних знань з питань розміщення, функціонування та соціально-природних умов курортних зон , зон відпочинку та рекреації. Ці питання є важливими для оптимізації відносин між природою , та людиною, покращання можливостей використання лікувальних особливостей природних ресурсів, забезпечення можливості для відтворення потенційних сил населення та трудових ресурсів , створення умов для відпочинку та оздоровлення Основним завданням вивчення курсу "Рекреаційні зони і курортологія" є засвоєння студентами інформаційної основи курортології та оптимального цілеспрямованого використання лікувальних властивостей природних ресурсів, набуття практичних навиків обгрунтування рекреаційних можливостей природи та вибір найбільш оптимальних варіантів для майбутнього використання в прямій практичній діяльності по спеціальності.