Право. Юридичні науки

Правознавство. Ч. 1Правознавство : підручник / Дзера О.В., ред. - 10-те вид., перероб. і доп. - К. : Юрінком Інтер, 2008. - 848 с.

У підручнику висвітлено історію виникнення держави і права, розкрито поняття держави, права, правореалізації, розглянуто засади основних галузей права, а також системи судових, правоохоронних та правозахисних органів України, основи юридичної деонтології. Підручник розрахований на учнів профільних (правових) класів загальноосвітніх шкіл, ліцеїв, гімназій та інших навчальних закладів, на абітурієнтів, які складатимуть вступні іспити з основ правознавства до юридичних навчальних закладів; на студентів, які вивчають право в неюридичних вищих і середніх навчальних закладах; на викладачів загальноосвітніх шкіл.
Книга може бути використана для підготовки учнів до зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень.

Судова бухгалтеріяКамлик, М. І.
Судова бухгалтерія : підручник / М. І. Камлик. - 5-те вид., доп. та перероб. - К. : Атіка, 2007. - 552 с.

У підручнику, на основі оновлених закондавчих та нормативних актів, викладені особливості обліку і використання обліково-бухгалтерських документів при виявленні та розслідуванні корисливих злочинів в галузях економіки.

Судова бухгалтеріяКамлик, М. І.
Судова бухгалтерія : Підручник. / М. І. Камлик. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К. : Атіка, 2001. - 376 с.

У книзі викладені особливості обліку і використання обліково-бухгалтерських документів при виявленні та розслідуванні корисливих злочинів у галузях економіки.