Історія. Історичні науки

Лекції з історії світової та вітчизняної культуриЛекції з історії світової та вітчизняної культури : навч. посіб. / Яртись А.В., ред. - 2-е вид., перероб. і доп. - Львів : Світ, 2005. - 568 с. : іл.

У навчальному посібнику висвітлена історія культурної еволюції людства, зокрема й українського народу, з'ясовано закономірності й основні етапи цієї еволюції, розглянута генеза та розвиток загальнолюдських гуманістичних цінностей.