Глосарій

M (3) - І (14) - А (24) - Б (24) - В (14) - Г (18) - Д (14) - Е (12) - З (20) - И (3) - К (20) - Л (4) - М (29) - Н (20) - О (48) - П (30) - Р (15) - С (37) - Т (13) - У (9) - Ф (10) - Х (1) - Ц (1) - Э (1)

MATLAB в инженерных и научных расчетахMATLAB в инженерных и научных расчетах / А. Ф. Дащенко, В. Х. Кириллов, Л. В. Коломиец, Л. Ф. Оробей. - Одесса : "Астропринт", 2003. - 216 с.

Монография посвящена иллюстрации возможностей одной из самых эффективных систем компьютерной математики MATLAB в решении ряда научных и инженерных проблем.

Рекреаційна географія


Масляк, П. О.
Рекреаційна географія : навч. посіб. / П. О. Масляк. - К. : Знання, 2008. - 343 с.

Пропоноване видання - перший в Україні навчальний посібник з рекреаційної географії. У посібнику розкриваються методологічні засади рекреаційної географії як науки та територіальна організація рекреаційно-туристичного господарства України і світу. Розглядаються предмет, об'єкт рекреаційної географії, методи її дослідження, а також основні здобутки і закономірності цієї науки. Наведено детальні характеристики рекреаційно-туристичних комплексів нашої держави і провідних країн світу. Наприкінці кожного розділу наводяться висновки та тести, що сприятимуть закріпленню навчального матеріалу. За змістом посібник відповідає програмі навчальної дисципліни "Рекреаційна географія".
Для студентів і викладачів вищих навчальних закладів.

Вулканизм


Мархинин, Е. К.
Вулканизм / Е. К. Мархинин. - М. : Недра, 1985. - 288 с.

Рассмотрены современные вулканические процессы на Земле, описаны продукты вулканизма, как силикатные так и летучие.

Машини для спорудження трубопроводів


Мартинюк, Т. А.
Машини для спорудження трубопроводів : Навч. посібник. / Т. А. Мартинюк, О. Т. Чернова. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2003. - 349 с.

Приведені основні відомості про будову машин для спорудження і ремонту.газонафтопроводів. Розглянута їх конструкція, принципи роботи та методи розрахунку.

Машини для спорудження трубопроводів


Мартинюк, Т. А.
Машини для спорудження трубопроводів : Навч. посібник. / Т. А. Мартинюк, О. Т. Чернова. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2003. - 349 с.

Приведені основні відомості про будову машин для спорудження і ремонту.газонафтопроводів. Розглянута їх конструкція, принципи роботи та методи розрахунку.

Основи менеджменту


Мартиненко, М. М.
Основи менеджменту : підручник / М. М. Мартиненко. - К. : Каравела, 2005. - 496 с. : іл.

Ця версія підручника побудована таким чином, щоб викласти підходи до менеджменту, загальні основи, які базуються на мінімумі обов’язкових знань, визначених стандартом підготовки бакалаврів

Маркетингова товарна політикаМаркетингова товарна політика : навч. посіб. / Є. В. Крикавський, І. О. Дейнега, О. В. Дейнега, Р. Патора. - 2-е вид. - Львів : Львівська політехніка, 2008. - 276 с. : іл.

Послідовно викладено теоретичні засади функціонування товарних ринків, розкрито зміст базових положень функціонування цінової, збутової, комунікаційної політик підприємства стосовно до товарів рідприємств.

Инженерная педагогика


Малыгин, Е. Н.
Инженерная педагогика : учеб. пособ. Ч.2 / Е. Н. Малыгин, Т. А. Фролова, М. С. Иванова. - Тамбов : Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2005. - 80 c.

Рассмотрены вопросы методологии и теории педагогики, конкретные технологии подготовки специалистов-инженеров. Предложены тесты для оценки личных качеств тестируемых, способности к педагогической деятельности, публичным выступлениям, поведения в конфликтных ситуациях.
Предназначено для студентов вузов, обучающихся по непедагогическим специальностям.

Инженерная педагогика


Малыгин, Е. Н.
Инженерная педагогика : учеб. пособ. Ч.1 / Е. Н. Малыгин, Т. А. Фролова, М. С. Иванова. - Тамбов : Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2002. - 112 c.

В пособии рассматриваются вопросы методологии и теории педагогики. Рассмотрены вопросы истории инженерного образования и его гуманитарных аспектов, а также конкретные технологии подготовки специалистов - инженеров. Среди них: содержание и нормативная база обучения инженера в вузе; развитие творческого мышления в процессе обучения и воспитания; информационная поддержка научно-педагогической деятельности; непрерывная подготовка инженера как научно-педагогическая проблема; применение информационно-коммуникационных технологий в системе непрерывной подготовки инженеров.

Сторінки