Глосарій

M (3) - І (14) - А (24) - Б (24) - В (14) - Г (18) - Д (14) - Е (12) - З (20) - И (3) - К (20) - Л (4) - М (29) - Н (20) - О (48) - П (30) - Р (15) - С (37) - Т (13) - У (9) - Ф (10) - Х (1) - Ц (1) - Э (1)

Екологічна стандартизація і сертифікація


Міронова, Н. Г.
Екологічна стандартизація і сертифікація : навч. посіб. / Н. Г. Міронова, Г. А. Білецька. - Львів : "Новий Світ-2000", 2006. - 140 с.

У посібнику викладені загальні положення стандартизаційної та сертифікаційної діяльності, а також розглядаються питання стандартизації в галузі екології та охорони навколишнього природного середовища, екологічної сертифікації та екологічного маркування продукції.

Мікроекономіка


Мініна, О. В.
Мікроекономіка : навч. посіб. / О. В. Мініна, О. Я. Базілінська. - К. : ЦУЛ, 2004. - 351с.

Навчальний посібник написаний відповідно до діючої програми курсу «Мікроекономіка». У центрі уваги посібника перебувають передусім процеси сучасної ринкової економіки: аналіз попиту та пропозиції, застосування теорії еластичності, наслідки державного регулювання цін, дослідження поведінки споживача, дії фірм в умовах різних видів ринкової конкуренції та при монополії. Широко використовуються графічний та табличний аналіз, математичне моделювання.Теоретичний матеріал супроводжується питаннями для обговорення, тестами та задачами. В кінці книги дається розв'язання наведених тестів та задач.
Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, аспірантів, викладачів , усіх, хто цікавиться проблемами мікроекономіки.

Сборник задач по теоретической механике


Мещерский, И. В.
Сборник задач по теоретической механике : учеб. пособ. / И. В. Мещерский ; Бутенин Н.В., ред. - 36-е изд., испр. - М. : Наука, 1986. - 447 с. : с ил.

Содержит задачи по всем разделам теоретической механики, читаемым во втузах по разным программам.

Методы сжатия данных. Устройство архиваторов, сжатие изображений и видеоМетоды сжатия данных. Устройство архиваторов, сжатие изображений и видео / Д. Ватолин, А. Ратушняк, М. Смирнов, В. Юкин. - М. : ДИАЛОГ-МИФИ, 2003. - 384 с.

В книге описаны основные классические и современные методы сжатия : методом Хаффмана, арифметическое кодирование и т.д.

Методы дефектоскопии сварных соединенийМетоды дефектоскопии сварных соединений : учеб. пособ. / Щербинский В.Г., ред. - М. : Машиностроение, 1987. - 336 с.

Быстрое развитие дифектоскопии в последнии годы явилось следствием технического прогресса в машиностроении, выдвинувшего высокие требования к качеству и надежности изделий, в частности, к качеству сварных соединений.

Менеджмент зовнішньоекономічної діяльностіМенеджмент зовнішньоекономічної діяльності : підручник / Кириченко О.А., ред. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К. : Знання, 2008. - 518 с.

Зовнішньоекономічна діяльність завжди була і залишається важливою складовою сусапільного розвитку України, незважаючи на зміни в політичній ситуації, економічній кон’юнктурі та правовому середовищі країни.

Автомобили. КамАЗ-5320, КамАЗ-4310, Урал-4320


Медведков, В. И.
Автомобили. КамАЗ-5320, КамАЗ-4310, Урал-4320. : учеб. пособ. / В. И. Медведков, С. Т. Билык, Г. А. Гришин. - М. : ДОСААФ СССР, 1987. - 421 с. : ил. - 418.

В учебном пособие изложены основные положения по устройству и эксплуатациии автомобилей КамАЗ-5320, КамАЗ-4310, Урал-4320 в объеме програмы автомобильных школ ДОСААФ. Для курсантов школ ДОСААФ в професиональных технических училищ, водителей и работников автомобильного транспорта.

Українська мова професійного спілкування


Мацюк, З. О.
Українська мова професійного спілкування : навч. посіб. / З. О. Мацюк, Н. І. Станкевич. - Друге вид. - К. : Каравела, 2007. - 352 с. - 344-345.

Посібник містить загальнотеоретичні відомості про мову і мовлення, основні функції мови, конкретизує зміст понять українська національна і літературна мова, мова професійного спілкування з позиції теорії стилів та культури мовлення. Докладно описано особливості усного та писемного ділового мовлення, види та форми їх реалізації, а також орфоепічні, лексичні, морфологічні, синтаксичні норми мови професійного спілкування. Призначений для студентів вищих навчальних закладів різного рівня акредитації, майбутніх фахівців банківської, фінансової, економічної, юридичної та інших галузей, викладачів, усіх, хто бажає підвищити загальний рівень професійного мовлення.

Сторінки