Основи геології


Куровець, М.
Основи геології : підруч. / М. Куровець, Н. Гунька. - Львів : Кн. фабрика "Атлас", 1997. - 693 с.

В другій частині навчального посібника розглянуто загальні принципи систематики мінералів, їх класифікаційних одиниць, опису найважливіших породо- і рудотворних мінералів, методику їх визначення за комплексом фізичних, морфологічних та інших властивостей, обробки одержаних діагностичних ознак мінералів за допомогою персональних комп'ютерів. Визначені основні асоціації мінералів різних геологічних процесів мінералоутворення. Для студентів геологічних, геофізичних, розвідувальних, технологічних спеціальностей нафтогазових, гірничо-металургійних вузів, а також геологорозвідувальних технікумів, коледжів, училищ.

Читати online